Fabriken: 2019-09-21, Kraken, Stockholm

– Fabriken: Kraken, Stockholm, 2019-09-21
Foto: Jon Alexandersson (Bild-1, Patrik)
Foto: Johan Noring (överiga bilder)