Fabriken på Broklyn Bar, Stockholm, 2016-04-14

– Fabriken: Broklyn Bar, Stockholm, 2016-04-14
Foto: Åsa Florholm