Fabriken: 2024-04-12, Pipeline, Sundsvall

Fabriken: 2024-04-12, Pipeline, Sundsvall:
Foto: Nina Atterström