Fabriken Kafe 44, Stockholm: 2022-06-16

– Fabriken: Kafe 44, Stockholm, 2022-06-16
Foto: Nina Atterström