Fabriken på Mastmagasinet, Kristinehamn, 2016-04-08

– Fabriken: Mastmagsinet, Kristinehamn, 2016-04-08
Foto: Åke Noring
(Minitur med Stry & Stripparna, lite framför och bakom scenen)